na Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Łowiectwo, Paralotniarstwo w Zachodniopomorskim

03 wrzesień 2013r.

Łowiectwo, paralotniarstwo Łowiectwo Lasy, które w województwie zachodniopomorskim stanowią blisko 35% powierzchni, stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Puszcze, bory, zagajniki oraz rozległe łąki i trzcinowiska są również siedliskiem dla wielu gatunków zwierzyny łownej. Występują w nich m.in. łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, dzikie króliki, bażanty, kuropatwy, dzikie gęsi, dzikie kaczki, łyski. W regionie działa ponad 200 kół łowieckich

Łowiectwo, Paralotniarstwo w Zachodniopomorskim...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Obiekty Militarne na Szlaku Wału Pomorskiego

03 wrzesień 2013r.

Obiekty militarne na Szlaku Wału Pomorskiego Szlak umocnień Wału Pomorskiego Szlak obejmuje najciekawsze zabytki architektury militarnej po wschodniej i zachodniej stronie ujścia Świny. Rozpoczyna się w najstarszym i najciekawszym obiekcie obronnym lewobrzeża - Forcie Wschodnim, funkcjonującym także pod nazwą „Fortu Gerharda'! Jest on jednym z najlepiej zachowanych dziewiętnastowiecznych fortów nadbrzeżnych w naszej części Europy. Wybudowany przez pruskich fortyfi-katorów był jednym z czterech podstawowych dzieł obronnych składających się na Twierdzę Morską Świnoujście. Dla turystów przygotowanych jest wiele niespodzianek, m.in. turniej o szablę komendanta, nocne manewry, poszukiwanie skarbów.

Obiekty Militarne na Szlaku Wału Pomorskiego...

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Wypoczynek na Łonie Przyrody Zachodniopomorskie

03 wrzesień 2013r.

Natura Różnorodność atrakcji turystycznych województwa zachodniopomorskiego wzbogacają walory przyrodnicze. Parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty oraz ogrody dendrologiczne pozwalają miłośnikom przyrody zgromadzić kolekcję zdjęć rzadkiej i chronionej roślinności oraz zwierząt. U ujścia Odry leży Woliński Park Narodowy, obejmujący północno-zachodnią część wyspy Wolin,

Wypoczynek na Łonie Przyrody Zachodniopomorskie...

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Miasta i Handel w Państwie Krzyżackim na Pomorzu w XIV wieku

22 sierpień 2013r.

MIASTA I HANDEL W PAŃSTWIE KRZYŻACKIM XIV WIEKU 1. Rozwój rynku wewnętrznego; ogólne cechy osadnictwa miejskiego Przeobrażenia wsi państwa zakonnego w XIV wieku wywarły swój poważny wpływ 'również na przemiany w -osadnictwie miejskim. Powstawanie znacznej ilości osad wiejskich prowadziło do wzrostu producentów artykułów rolniczych. Potrzebowali oni rynku zbytu, aby móc uzyskać środki na opłacenie czynszu pieniężnego oraz zakupić niezbędne produkty rzemieślnicze, których nie była w stanie dostarczyć nieliczna warstwa rzemieślników wiejskich. Istniała więc rosnąca potrzeba powstawania ośrodków wymiany dla sprawnego funkcjonowania upowszechniającej się gospodarki towarowo-pieniężnej.

Miasta i Handel w Państwie Krzyżackim na Pomorzu w XIV wieku...

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Wieś w Panstwie Krzyżackim na Pomorzu

22 sierpień 2013r.

WIEŚ W PAŃSTWIE KRZYŻACKIM XIV WIEKU 1. Kolonizacja wsi na prawie niemieckim w pierwszej połowie XIV wieku Przeobrażenia gospodarczo-społeczne zachodzące w państwie krzyżackim XIV stulecia najpełniej wyraziły się w szeroko rozwiniętej akcji kolonizacji wsi. Zasadniczo b.yła ona — w odniesieniu do Prus i ziemi chełmińskiej — kontynuacją działalności prowadzonej już w końcu XIII stulecia. Jednak na początku XIV wieku nabrała ona poważniejszych rozmiarów.

Wieś w Panstwie Krzyżackim na Pomorzu...

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Ustrój Terytorialny i Polityczny Państwa Krzyżackiego na Pomorzu

22 sierpień 2013r.

USTRÓJ TERYTORIALNY I POLITYCZNY PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W XIV WIEKU 1. Podział administracyjny Prus, ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego Zabór Pomorza Gdańskiego przez Zakon powiększył wydatnie obszar jego państwa rozciągającego się odtąd nad Bałtykiem od ujścia Łeby na zachodzie po ujście Niemna do Zalewu Kurońskiego na wschodzie. Pomorze stanowiło trzecią jego część składową obok ziemi chełmińskiej i Prus,

Ustrój Terytorialny i Polityczny Państwa Krzyżackiego na Pomorzu...

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

wszystkie wpisy